عایقکاری و رفع نم سرویس بهداشتی به صورت بی رنگ

عایق روکار بدون تغییررنگ و بدون تخریب ، بدون نیاز به ایزوگام و قیرگونی ، عایقکاری با نانو بدون رنگ و بدون بو ، عایقکاری و رفع نم و حل مشکلات رطوبتی در ساختمان (عایقکاری سرویس ،عایقکاری حمام،عایقکاری پشتبام و …..)